O podjetju 

 BioEden je prva in edina specializirana banka dentalnih matičnih celic 

BioEden je prva in edina specializirana banka dentalnih matičnih celic, ki uporablja patentiran postopek shranitve dentalnih matičnih celic in se tudi bistveno loči od zasledovalcev.

Kot pionir na tem področju smo zavezani k doseganju najboljših rezultatov in tako vašim otrokom zagotoviti najboljšo prihodnost.

 

V podjetju BioEden smo uspešno shranili več kot tri milijarde celic, številka pa z vsakim dnem raste. Čeprav je naše delo znanstveno, nikoli ne pozabimo, da ga poganja vaša ljubezen do vaših otrok in vaša želja po načrtovanju njihovih življenj v prihodnosti.

Zato vam obljubljamo, da:

  • smo vam vedno na voljo na telefonski številki, na kateri odgovarjamo na vsa vaša vprašanja;

  • vas bomo telefonsko in pisno obveščali o vsakem koraku v procesu;

  • bomo postopek brezplačno ponovili z naslednjim zobom, če iz prvega zoba, ki nam ga posredujete, ne bomo mogli pridobiti vitalnih matičnih celic;

  • bomo shranili le vitalne matične celice in jih imeli na voljo, ko jih boste potrebovali;

  • bomo redno komunicirali z vsemi našimi člani in vas obveščali o novostih in razvoju;

  • nikoli ne bomo prenehali znanstveno raziskovati.

Spoznajte ekipo

Podjetje BioEden je oblikovalo vodstveno in znanstveno ekipo z odličnimi referencami v komercialnih aktivnostih in znanstvenem raziskovanju po vsem svetu.

 

Upravni odbor zagotavlja dobro vodenje in načrtuje strateške cilje skupine, generalni direktor skupine in vodje podjetij v posameznih državah, v katerih je BioEden prisoten, pa skrbijo za izvajanje te strategije z vodenjem vsakodnevnih dejavnosti.

 

 

Ekipa skupaj s strukturo podjetja zagotavlja upoštevanje visoke kakovosti in vrhunskih standardov pri komercialnih aktivnostih in znanstvenem razvoju, da bi zagotovili najboljše storitve tisočim strankam, ki so izbrale BioEden za varno hranjenje dragocenih zobnih matičnih celic svojih otrok.

Mark Hurley
Predsednik

Mark Hurley je direktor in investitor številnih zdravstvenih podjetij in podjetij, ki se ukvarjajo z znanostjo o življenju. Njihove tehnologije segajo od razvoja zdravil (proti raku) do razvoja medicinske opreme, vključno z implantatom za dobavljanje insulina.

Mike Byrom
Vodja znanstvene ekipe

Mike Byrom je ustanovitveni znanstvenik podjetja BioEden. Že več kot 15 let se intenzivno ukvarja z raziskovanjem matičnih celic na državni univerzi Oklahoma in v zdravstvenem centru univerze Vanderbilt.

Tony Veverka
Group CEO

Tony Veverka je bil na številnih visokih položajih; med drugim je bil tudi generalni direktor večjih zdravstvenih podjetij, tako v Združenem kraljestvu kot tudi na mednarodni ravni.Zdaj vodi skupino BioEden na poti širitve po vsem svetu.

Geoff Orme
Chief Financial Officer

Geoff Orme je bil član vodstev številnih podjetij, podprtih z rizičnim kapitalom, in malih rastočih podjetij na seznamu AIM, ki delujejo na področju zdravstva, preizkušanja zdravil in zdravstvenih raziskav v okviru znanosti o življenju.Trenutno oblikuje državno politiko Velike Britanije glede nadzora bolnišničnih okužb in odpornosti proti antibiotikom.

Znanstveni svetovalci

Profesor John A. Hunt
Doktor znanosti

Vodja Centra za tkivni inženiring v Veliki Britaniji (Centre for Tissue Engineering) in Inštituta za staranje in kronične bolezni (Institute of Ageing and Chronic Disease).Pohvali se lahko z več kot 21-letnimi izkušnjami in recenzijami več kot 120 znanstvenih člankov.Je član nadzornega odbora posebne interesne skupine Analytical Biosciences pri Kraljevem kemijskem društvu (Royal Society of Chemistry).

Dr. Marc Saadia

Dr. Marc Saadia je otroški zobozdravnik in urednik časopisa Journal of Clinical Paediatric Dentistry.Predava na mednarodnih dogodkih, prejel je številne nagrade in je soavtor dveh knjig s področja dentalne ortopedije.

Dr. Alan Boyd

Dr. Alan Boyd je častni profesor na Fakulteti za zdravstvene in dentalne vede (College of Medical and Dental Sciences) univerze Birmingham Medical School.Opravljal je številne visoke funkcije v večjih farmacevtskih podjetjih.Je sodelavec na Fakulteti za farmacevtsko medicino (Faculty of pharmaceutical Medicine), ki deluje v sklopu združenja Royal College of Physicians.

Neizvršni direktorji

Paul Gower
Vodja investicij

Paul Gower je investicijski direktor sklada Finance Yorkshire.

David Thomas

David Thomas je poslovni angel oz. zasebni investitor, ki deluje na področju upravljanja tveganj za zavarovalniško industrijo.

Andrew Worrall

Andrew Worrall je poslovni angel oz. zasebni investitor, ki deluje na področju iskanja in izbire v tehničnih sektorjih.


"Verjamem, da je postopek podjetja BioEden odlična priložnost za izolacijo uporabnih matičnih celic na ne-invaziven način."

John A. Hunt